Investovanie

Pracovný čas
Viac info? FaF.Filmarik.a.Filmuska@gmail.com (skúsiť to môžete) / po zaplatení dochádza k skontaktovaniu sa a následnému stretnutiu.
25 / hodina

Otázka! Koľko hodín budeš chcieť využiť z ich kapacít od 14.02.2025, ak už teraz vieš, že ten potenciál májú!

VIP cena platí do 31.12.2024 s bonusom 10. minút za každú hodinu

podmienky a pravidlá
*Čas/y je/sú možné zlúčiť/použiť s inou prípadnou platbou v naších budúcich produktoch, službách riešeniach, možnostiach a podobne.
*Nie len mravnosť a bezpečnosť využitia kapacít s požiadavkou od zákazníka k „nám“ alebo aj prípadných tretích strán vždy všetko a vopred schváli zakladateľ (nie možné, ak iný aj konateľia).
*V prípade nedohody, konateľ navrhne kompromisné riešenie na ktoré sa do 14. dní jasne áno alebo nie druhá strana vyjadrí alebo kapacita/y (čas/y) prepadnú bez akéhokoľvek spätného nároku voči opačnej strane.
Participovanie

"Filmuška?! Ako to myslíš? Jednoducho Filmárik. Dáme ľudom možnosť podieľať sa na zisku. Stačí, ak priložia ruku k dielu a pomôžu nám svojimi darmi a schopnosťami. Aha, teraz už rozumiem Filmuška 🙂"

Napíš nám na FaF.Filmarik.a.Filmuska@gmail.com akými SKILLMI by si sa chcel/a podieľať na zisku. Radi ťa uvítame v našom tíme.

"Hľadáme spriaznené a pracovne naladené duše"

Podiel vlastníctva na predaj / dobrodružstvo začína

2 a 3 v ponuke

5000
VIP cena platí do 14.02.2025
Viac info? FaF.Filmarik.a.Filmuska@gmail.com (skúsiť to môžete) / po zaplatení dochádza k skontaktovaniu sa a následnému stretnutiu.

Zmluvná dokumentácia / pravidlá prijatia sú hotové a čakajú na Vás.

Prvá služba hotová, čaká na uvedenie

"Filmuška! Filmuška! Tu bude prvá naša služba, pre ľudí! Super Filmárik"

700 / hodina